Billingstad Trelast A/S
   åpningstider: Man-Fre 8-16 / Lør 8-13
Tlf: 66 84 60 00   -   www.billingstadtrelast.no

Meny:

 
12x045 Glattkant Gran

Kr 21,00 pr.l.m. 
12x095 Glattkant Gran

Kr 37,00 pr.l.m. 
15x034 Glattkant Gran

Kr 21,00 pr.l.m. 
15x045 Glattkant Gran

Kr 25,00 pr.l.m. 
15x070 Glattkant Gran

Kr 34,00 pr.l.m. 
15x095 Glattkant Gran

Kr 40,00 pr.l.m. 
15x120 Glattkant Gran

Kr 51,00 pr.l.m. 
15x145 Glattkant Gran

Kr 62,00 pr.l.m. 
15x170 Glattkant Gran

Kr 84,00 pr.l.m. 
15x195 Glattkant Gran

Kr Utsolgt pr.l.m. 
21x34 Glattkant Gran

Kr 24,00 pr.l.m. 
21x045 Glattkant Gran

Kr 34,00 pr.l.m. 
21x058 Glattkant Gran

Kr 38,00 pr.l.m. 
21x070 Glattkant Gran

Kr 47,00 pr.l.m. 
21x095 Glattkant Gran

Kr 52,00 pr.l.m. 
21x120 Glattkant Gran

Kr 66,00 pr.l.m. 
21x145 Glattkant Gran

Kr 83,00 pr.l.m. 
21x170 Glattkant Gran

Kr 86,00 pr.l.m. 
21x195 Glattkant Gran

Kr Midlertidig Tomt pr.l.m. 
21x220 Glattkant Gran

Kr 140,00 pr.l.m. 
28x028 Glattkant Gran

Kr 26,00 pr.l.m. 
28x034 Glattkant Gran

Kr Utsolgt pr.l.m. 
28x045 Glattkant Gran

Kr 37,00 pr.l.m. 
28x070 Glattkant Gran

Kr 58,00 pr.l.m. 
28x095 Glattkant Gran

Kr 66,00 pr.l.m. 
28x120 Glattkant Gran

Kr 83,00 pr.l.m. 
28x145 Glattkant Gran

Kr Utsolgt pr.l.m. 
34x034 Glattkant Gran

Kr 35,00 pr.l.m. 
34x045 Glattkant Gran

Kr 47,00 pr.l.m. 
34x070 Glattkant Gran

Kr 67,50 pr.l.m. 
34x095 Glattkant Gran

Kr 85,00 pr.l.m. 
34x120 Glattkant Gran

Kr 92,00 pr.l.m. 
34x145 Glattkant Gran

Kr 99,00 pr.l.m. 
45x045 Glattkant Gran

Kr 60,00 pr.l.m. 
Alle priser er inkludert MVA.

Billingstad Trelast logo 

Tilbudsvarer:

13mm Gips 120x240 TILBUD
139,00 pr.pl.

Kontakt oss på E-post: billingstad.trelast@online.no Eller Telefon 66 84 60 00

 Sist oppdatert : 15.06.2021